R134A

Er zijn diverse koudemiddelen voor koeling boven 0 °C. Koudemiddelen worden bijvoorbeeld gebruikt in koelkasten. R134A  is een voorbeeld van een fluorkoolwaterstof. Alleen dan een stuk minder schadelijk. 

Koeling

Koeling kan op twee verschillende manieren gebeuren. Het kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van stoffen die een lagere temperatuur hebben. Zo kan lucht bijvoorbeeld de motor van bijvoorbeeld een scooter verkoelen. De andere manier om te koelen is door gebruik te maken van een bepaalde warmtepomp. Deze warmtepomp is bijvoorbeeld terug te vinden in een koelkast. De koelkast bestaat eigenlijk uit een warmtepomp. De koelkast verkoelt door de verdamping van een vloeistof waardoor de warmte onttrekt. 

Middelen om te koelen

Door de jaren heen zijn er veel verschillende vloeistoffen gebruikt als koudemiddel. Denk hierbij aan ammoniak, methylchloride, zwaveldioxide. Later werkt veel chloorfluorkoolstofverbindingen gebruikt, of ook wel Freon R012, R22 en R502. Het werd alleen steeds duidelijker dat het gebruik van deze stoffen schadelijk is voor het milieu. Voornamelijk als je kijkt naar de werking op de ozonlaag. Het is hierdoor dan ook verboden. Tegenwoordig wordt er dan ook gebruik gemaakt van andere koudemiddelen namelijk R134A. 

Prijsstijgingen 

Tegenwoordig is de prijs voor R134A alweer gestegen. Voornamelijk als je het vergelijkt met vorig 2016. Het koudemiddel R1234yf is geïntroduceerd als opvolger. Ook dit heeft te maken met de schade aan de ozonlaag. Het oude koudemiddel R134A heeft een GWP-waarde (global warming potential) van 1430. Dit is veel vergeleken met de GWP-waarde van R1234yf van 4. Toch is het nog niet mogelijk om R134A helemaal van de markt af te halen. Aangezien er te veel auto’s rondrijden met de oude installatie. Deze oude installaties zijn bestand tegen de nieuwe koudemiddelen. Dit is brandgevaarlijk. Dus de combinatie van de schade aan de ozonlaag en het feit dat er nog veel oudere auto’s deze middelen nodig hebben, is de prijs enorm gestegen.